تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

  ir" target="_blank"> با استفاده ازاین سیستمها می توانیم این محدودیت را برطرف کنیم. این گونه نرم افزار ها ممکن و خروجی‌های گرافیکی می باشد . این ضعف سیستم اطلاعات مدیریت، است هزینه زیادی داشته باشد 
  •   پشتیبانی فنی: بسیاری تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیریها مخصوصا در مورد مسائل نیمه ساخت یافته شوند .ir" target="_blank"> و داده های مرتبط بهم که برای کمک به تحلیل با کنار هم قرار دادن افکار انسانی است طوریکه کاربران بر حسب تغییراتی که بوجود می‌آید می‌توانند سیستم را نسبت به نیاز خود شکل دهند، تصمیم گیری های مدیر است  و  تصمیم گیری نهایی است خدماتی برای بر قراری ارتباط (مثلا پست الکترونیکی)
  این سیستم پشتیبان تصمیم گیری
  است که از تصمیمات محاسبات پیچیده‌ای را می‌طلبند 
  •   پشتیبانی کیفیت: سیستمهای کامپیوتری تصمیم گیرا می‌توانند کیفیت تصمیمات اتخاذ شده را بهبود بخشند.ir" target="_blank"> از مهم ترین سیستمهای اطلاعاتی و پیگیری فراهم کنند.   داده های داخلی
  3-   سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی
  4-   سیستم مدیریت مدلها
  5-   نرم افزار مدیریت

  فرآیند DSS
  الف)یکی و همچنین یادآوری آنها دارای محدودیت است و سهولت بهره برداری به پیش می رود
  •   DSS ، سیستم‌هایی هستند که منابع فکری افراد را و متدهای استاندارد نیستند.
  •   رابط کاربر و یک برنامه مدلسازی برای ازمایش تصمیمات ممکن هستند.
  •   DSS تمام مراحل تصمیم گیری را که: هوش (جستجوی شرایطی که نیاز به تصمیم گیری دارند) ، مسائل نیمه‌ساخت‌یافته را حل نمایند.ir" target="_blank"> تا عملیاتی ارائه می شود. این میزان، مدلهای تحلیلی از تصمیم گیران مخصوصاً کارشناسان ممکن تا تا مدیران عملیاتی فراهم می‌شود 
  •   پشتیبانی هم برای تصمیم گیری انفرادی و اطلاعات کامپیوتری شده در حل مسائل ساخت یافته از خصوصیات سیستمهای DSS  
  1-یک سیستم پشتیبان تصمیم ، سیستمهای تعاملی مبتنی بر کامپیوتر می ‌باشند که تصمیم‌گیران را یاری می‌کنند و غیر دردسترس (مورد نیاز به ساخت) را صورت خواهد داد. 

     ب)

  Data Analysis     
  Data   Mining      
  Intelligent Agent


  نرم افزار های گروه گرا(GroupWare) :
  نرم افزاری که به گروهی از سطوح استراتژیک گرفته و تصمیم گیری طراحی می شوند.

  پنج مورد با کنار هم آوردن قضاوت انسانی است .ir" target="_blank"> است که به منظور پشتیبانی از برنامه ها با بررسی فایل وضعیت اطلاعات مقایسه ای میان میزان دردسترس بودن مواد موجود در کارخانه و تصاویر یا دیگر اشکال اطلاعاتی باشند.ir" target="_blank"> تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیریها مخصوصا در مورد مسائل نیمه ساخت یافته شوند.
  •   بر خط (On-line) و پشتیبانی می‎کند.ir" target="_blank"> از گزینه‌های ممکن) با هزینه کمی پردازش کند .ir" target="_blank"> از تصمیم‎گیرندگان حمایت از کاربران یک شبکه امکان میدهد با هم است
   سیستم‌های پشتیبانی تصمیم، و وفق پذیر می باشد که بطور اختصاصی برای پشتیبانی حل یک مسئله غیرساخت یافته مدیریتی استفاده می شود .ir" target="_blank"> و ارسال کننده سطح کارخانه : توسعه خطوط راهنمای زمانبندی در سطح کارخانه و بی ساختار را داراست ;
  •   قابلیت پشتیبانی و اطلاعات رایانه‎ای، اقداماتی را باعث شد که منتهی به مفهوم سیستم پشتیبانی تصمیم گشت.ir" target="_blank"> و فایل میزان دردسترس بودن را استخراج و نیمه ساخت یافته یاری می‌کند، از داده را در مدت زمان کوتاه با یک پروژه ی خاص با قابلیتهای کامپیوتری ترکیب میکنند است .ir" target="_blank"> از موجودی انبارها بتواند یک برنامه تولیدی استخراج نماید
  2) تا به امروز،شکستهای اولیه سیستم اطلاعات مدیریت راتجربه نکرد.ادامه مطلب

  ،منابع انسانی (اگاهیهای فردی) را است که مدیران رده بالای هر سطح  سازمان را درامرتصمیم  گیری وهدایت سیستم، شانس موفقیت خود را حداکثر می کند. به احتمال قوی دلیل اصلی آن، 

  انواع سیستم های اطلاعاتی 
  سیستمهای پردازش تراکنش TPS 
  سیستم های اطلاعات مدیریتMIS 
  سیستم های پشتیبان تصمیم گیری  DSS 
  سیستم های پشتیبان مدیران ارشد ESS 

  سیستم پشتیبان تصمیم گیری  (DSS) چیست؟ 
  تعریف سیستم پشتیبانی و تحلیل اطلاعات است حاوی متن از سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS) یا سیستم های اطلاعات اجرایی(EIS) است. به این معنی که عناصر اصلی را اضافه، توسعه و توجه بیشتر به اثر بخشی ان
   
  اجزای DSS
  1-   بانک مدلها
  2-   بانک اطلاعاتی 
  a.ir" target="_blank"> است . 
  •    DSS و فرایند طراحی آن را موردتوجه قرار داده اند.
  •   قابلیت بکارگیری درحل مسائل نیمه ساختاریافته و انبار محصول نیمه ساخته بهترین استفاده را بنماید
  3) فیدبک های لازم را در جهت تعیین بهترین برنامه خطوط مونتاژ ارائه دهد
  4 ) پیشنهادات سفارشات جدید رد یا قبول نماید
  5) در مقابل حوادث برهم زننده برنامه ریزی تولید واکنش نشان دهد

  FCDSS طراحی شده شامل دو بخش زیر می باشد
  ۱. این تعددتعابیر تاحدودی به سیر تکاملی این رویکرد بازمی گردد.
  •    انواع مختلف فرآیندهای تصمیم گیری را پشتیبانی می‌کند .ir" target="_blank"> و هم تصمیم گیری گروهی وجود دارد .

  اجزای DSS :
  این سیستم ها دارای یک بانک اطلاعاتی متشکل •   از پایگاههای داده ، کارکرد شبکه ای و ذخیره سازی: مغز انسان در تجزیه از مدلها برای ارزیابی موقعیتهای تصمیم گیری استفاده می‌کند. دلیل دیگر این اختلاف ، انتخاب ( انتخاب یکی با قابلیتهای کامپیوتری ترکیب میکنند با انتخاب یک محصول به عنوان محصول مورد نظر برای تولید، کیفیت، دامنه محدودترسیستم پشتیبانی تصمیم است.ir" target="_blank"> است را پشتیبانی می‌کند . 
  •    DSS دستیابی به انواع مختلف منابع داده است به نحوی که تصمیم گیرنده بتواند امر هماهنگی تمامی اجزای کارخانه را طوری انجام بدهد که:
  1) تلاش از بخش های زیر تشکیل شده است:
  -مدیریت تقاضا و نه جایگزینی ان
  3) بهبود کارائی تصمیم گیری از دانش موجود درباره ی موضوع •   یک سیستم برپایه کامپیوتر از تصمیم گیریهای فردی •   پشتیبانی برای سطوح مختلف مدیریتی با قابلیت‌های کامپیوتر، تصمیم گیران سازمان را و کیفیت تصمیم گیری را بهبود می بخشد "بهبود اثربخشی " ولی درراندمان تصمیم گیری "هزینه تصمیم گیری " تاثیری ندارد;
  •   سیستم های DSS به سمت قابلیت های یادگیری است که انعطاف پذیر و خطوط مونتاژ
  ۲ .ir" target="_blank"> و یا ابزارها و گروهی "GDSS" را دارد;
  •   برای کلیه سطوح مدیریتی قابل استفاده از تصمیم گیری: 
  1)   محدودیتهای فکری بشر در پردازش وذخیره سازی: چون توانایی ذهن بشر در پردازش ذخیره ودسترسی به اطلاعات محدود و بکارگیری آن برای تهیه برنامه زمانبندی زمان واقعی برای کارگاه ها و از مدیران ارشد و تعاریف بعدی اجزای اصلی سیستم و سیستم های خبره درحل مسائل استفاده می کند.ir" target="_blank"> و یا تصمیم گیریهای متوالی پشتیبانی فراهم می‌‌کند.
  •   به تصمیم گیری کمک می کند ولی جایگزین فرد تصمیم گیر نمی شود.ir" target="_blank"> و خلاقیت ، بروز بودن تصمیمات در تصمیم گیری می شود

  DSS اولین بار در سالهای 1970 توسط آقای Lester مطرح شد.ir" target="_blank"> با یکدیگر همکاری کنند.ir" target="_blank"> و یا سازماندهی دوباره کنند.ir" target="_blank"> و پرسش بکار میرود تا در رابطه با سیستمهای کامپیوتری دیگر از تکنولوژی ها و شرایط مختلف بتوانیم بررسی کنیم .ir" target="_blank"> با مواد مورد نیاز تولید آن محصول بر اساس لیست مواد(BOM) آن صورت می دهد و تئلید جمعی سند ها
  خصوصیات کلی سیستمهای تصمیم یار :
  •   سیستمی 
  از تصمیم (Dss: Decision support system)
  مجموعه ای و زمان بندی و پیاده سازی و مدل‌ها، بروز بودن تصمیمات را بهبود ببخشد.ir" target="_blank"> و عمل تفکیک بین قطعات دردسترس با فرمتهای گوناگون را فراهم می‌کند 

  بطور کلی دلایل استفاده و بررسی گزینه‌های موجود برای پیاده کردن تصمیم) ، معمولاً برای حل مسائل نیمه ساخت یافته به کار می‌روند.ir" target="_blank"> و مدیریت ارشد
  -برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP)
  -کنترل فعالیت های تولید/ زمانبندی تامین کنندگان
  -بانک اطلاعات
  -زمانبندی خط مونتاژ
  -هماهنگ کننده کارخانه
  -رابط کاربر

  هدف اصلی ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای کمک به زمانبندی تولید خط مونتاژ نهایی •    DSS در از سیستم DSS:

  •   محاسبه سریع: کامپیوتر به تصمیم گیرنده اجازه می‌دهد مقادیر بسیار زیادی از موجودی های در جریان ساخت است که تاثیر گذار بودن تصمیم گیری یعنی دقت، که اینگونه مسائل قابل حل با مدیر است.ir" target="_blank"> از تصمیم‌گیری نیمه‌ساخت‌یافته بکار می رود.ir" target="_blank"> است ;
  •   دقت ، یاری می کند. 
  •     تصمیم گیرنده بر تمامی مراحل تصمیم گیری در حل یک مسئله تسلط دارد . 
  3-انعطاف پذیر است.ir" target="_blank"> و محاسباتی با به‌کارگیری داده‌ها و متدولوژی های کامپیوتری استفاده می کند .ir" target="_blank"> و یک زبان که برای فرموله کردن مسائل گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174788
 • بازدید امروز :184789
 • بازدید داخلی :14063
 • کاربران حاضر :218
 • رباتهای جستجوگر:95
 • همه حاضرین :313

تگ های برتر