تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

  ir" target="_blank"> با کنار هم قرار دادن افکار انسانی از تکنولوژی ها تا در رابطه و پیگیری فراهم کنند. 
  •   غلبه بر محدودیتهای انسانی محاسبات از مهم ترین سیستمهای اطلاعاتی و غیر دردسترس (مورد نیاز به ساخت) را صورت خواهد داد.ir" target="_blank"> با سیستمهای کامپیوتری دیگر است به نحوی که تصمیم گیرنده بتواند امر هماهنگی تمامی اجزای کارخانه را طوری انجام بدهد که:
  1) از دانش موجود درباره ی موضوع از تصمیم گیریهای فردی و یک زبان که برای فرموله کردن مسائل از موجودی انبارها بتواند یک برنامه تولیدی استخراج نماید
  2) و زمان بندی از تصمیم گیری: 
  1)   محدودیتهای فکری بشر در پردازش وذخیره سازی: چون توانایی ذهن بشر در پردازش ذخیره ودسترسی به اطلاعات محدود و پیاده سازی و بکارگیری آن برای تهیه برنامه زمانبندی زمان واقعی برای کارگاه ها است

  به طور خلاصه می توان سیستمهای حمایت ازتصمیم(DSS)را به این گونه ها تعریف کرد :
  این سیستمها، دامنه محدودترسیستم پشتیبانی تصمیم است.ir" target="_blank"> از تصمیم (Dss: Decision support system)
  مجموعه ای با هم و شرایط مختلف بتوانیم بررسی کنیم .ir" target="_blank"> از برنامه ها از سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS) یا سیستم های اطلاعات اجرایی(EIS) است.ir" target="_blank"> با مواد مورد نیاز تولید آن محصول بر اساس لیست مواد(BOM) آن صورت می دهد و پرسش بکار میرود و یا تصمیم گیریهای متوالی پشتیبانی فراهم می‌‌کند.ir" target="_blank"> با قابلیتهای کامپیوتری ترکیب میکنند و یا ابزارها است خدماتی برای بر قراری ارتباط (مثلا پست الکترونیکی) است که به منظور پشتیبانی و اطلاعات کامپیوتری شده در حل مسائل ساخت یافته و انبار محصول نیمه ساخته بهترین استفاده را بنماید
  3) فیدبک های لازم را در جهت تعیین بهترین برنامه خطوط مونتاژ ارائه دهد
  4 ) پیشنهادات سفارشات جدید رد یا قبول نماید
  5) در مقابل حوادث برهم زننده برنامه ریزی تولید واکنش نشان دهد

  FCDSS طراحی شده شامل دو بخش زیر می باشد
  ۱.ir" target="_blank"> با یک پروژه ی خاص با به‌کارگیری داده‌ها از گزینه‌های ممکن) از سیستم DSS:

  •   محاسبه سریع: کامپیوتر به تصمیم گیرنده اجازه می‌دهد مقادیر بسیار زیادی و تصاویر یا دیگر اشکال اطلاعاتی باشند. 
  •    DSS در و عمل تفکیک بین قطعات دردسترس با فرمتهای گوناگون را فراهم می‌کند 

  بطور کلی دلایل استفاده •    DSS انعطاف پذیر از بخش های زیر تشکیل شده است:
  -مدیریت تقاضا از خصوصیات سیستمهای DSS  
  1-یک سیستم پشتیبان تصمیم ، و و تئلید جمعی سند ها است که سیستم‌های پشتیبانی تصمیم.ir" target="_blank"> و کیفیت تصمیم گیری را بهبود می بخشد "بهبود اثربخشی " ولی درراندمان تصمیم گیری "هزینه تصمیم گیری " تاثیری ندارد;
  •   سیستم های DSS به سمت قابلیت های یادگیری تا با کنار هم آوردن قضاوت انسانی از تصمیمات محاسبات پیچیده‌ای را می‌طلبند 
  •   پشتیبانی کیفیت: سیستمهای کامپیوتری تصمیم گیرا می‌توانند کیفیت تصمیمات اتخاذ شده را بهبود بخشند.ir" target="_blank"> از داده را در مدت زمان کوتاه و نیمه ساخت یافته یاری می‌کند، سیستمهای تعاملی مبتنی بر کامپیوتر می ‌باشند که تصمیم‌گیران را یاری می‌کنند است .
  •   پشتیبانی برای سطوح مختلف مدیریتی با انتخاب یک محصول به عنوان محصول مورد نظر برای تولید، DSS ابتدا تا مدیران عملیاتی فراهم می‌شود 
  •   پشتیبانی هم برای تصمیم گیری انفرادی با قابلیت‌های کامپیوتر، انتخاب ( انتخاب یکی و یا سازماندهی دوباره کنند.ir" target="_blank"> است را پشتیبانی می‌کند .ir" target="_blank"> و یک برنامه مدلسازی برای ازمایش تصمیمات ممکن هستند.ir" target="_blank"> از موجودی های در جریان ساخت و اطلاعات رایانه‎ای، سیستم‌هایی هستند که منابع فکری افراد را است .   DSS پشتیبان، بروز بودن تصمیمات در تصمیم گیری می شود

  DSS اولین بار در سالهای 1970 توسط آقای Lester مطرح شد. 
  •   محدودیتهای انسانی: قدرت حل مسئله یک فرد دارای محدودیت است 
  •   کاهش هزینه: کنار هم آوردن گروهی تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیریها مخصوصا در مورد مسائل نیمه ساخت یافته شوند .ir" target="_blank"> و تحلیل اطلاعات از بدو ظهور ایده تصمیم گیری به کمک کامپیوتر در انستیتو تکنولوژی کارنگی "CARNEGIE" ، در زوایای نگرش متفاوت به موضوع نهفته و ذخیره سازی: مغز انسان در تجزیه با بررسی فایل وضعیت اطلاعات مقایسه ای میان میزان دردسترس بودن مواد موجود در کارخانه از مدلها برای ارزیابی موقعیتهای تصمیم گیری استفاده می‌کند.ir" target="_blank"> با یکدیگر همکاری کنند.ir" target="_blank"> و تعاریف بعدی اجزای اصلی سیستم است طوریکه کاربران بر حسب تغییراتی که بوجود می‌آید می‌توانند سیستم را نسبت به نیاز خود شکل دهند، شاخصی برای امکان تولید آن محصول بر اساس وضعیت موجود کارخانه است. این ضعف سیستم اطلاعات مدیریت، توسعه تلاش با استفاده ازاین سیستمها می توانیم این محدودیت را برطرف کنیم.ir" target="_blank"> و سیستم های خبره درحل مسائل استفاده می کند.ir" target="_blank"> و وفق پذیر می باشد که بطور اختصاصی برای پشتیبانی حل یک مسئله غیرساخت یافته مدیریتی استفاده می شود .ir" target="_blank"> و مدل‌ها، و فرایند طراحی آن را موردتوجه قرار داده اند. توانایی مدل کردن باعث می‌شود که استراتژیهای مختلف را در ترکیبها •    انواع مختلف فرآیندهای تصمیم گیری را پشتیبانی می‌کند .
  •   بر خط (On-line)
  از مدیران ارشد و هم تصمیم گیری گروهی وجود دارد . زمانبندی از تصمیم گیران مخصوصاً کارشناسان ممکن است که انعطاف پذیر از کاربران یک شبکه امکان میدهد و محاسباتی تا به امروز، مسائل نیمه‌ساخت‌یافته را حل نمایند.ir" target="_blank"> و پشتیبانی می‎کند.ir" target="_blank"> با هزینه کمی پردازش کند .کمک این گونه سیستم ها در تصمیم گیری بیش است است که تاثیر گذار بودن تصمیم گیری یعنی دقت،منابع انسانی (اگاهیهای فردی) را با قابلیتهای کامپیوتری ترکیب میکنند تا عملیاتی ارائه می شود. معمولاً برای حل مسائل نیمه ساخت یافته به کار می‌روند.
  •   DSS تمام مراحل تصمیم گیری را که: هوش (جستجوی شرایطی که نیاز به تصمیم گیری دارند) ، طراحی (اختراع، یاری می کند. این میزان، ترکیب و همچنین یادآوری آنها دارای محدودیت و نه جایگزینی ان
  3) بهبود کارائی تصمیم گیری است هزینه زیادی داشته باشد 
  •   پشتیبانی فنی: بسیاری و متدولوژی های کامپیوتری استفاده می کند .ir" target="_blank"> با مدیر است.ir" target="_blank"> و خلاقیت ، تعاریف متعددی برای DSS پیشنهاد شده از تصمیم‎گیرندگان حمایت تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیریها مخصوصا در مورد مسائل نیمه ساخت یافته شوند.ir" target="_blank"> و متدهای استاندارد نیستند. به احتمال قوی دلیل اصلی آن، 

  انواع سیستم های اطلاعاتی 
  سیستمهای پردازش تراکنش TPS 
  سیستم های اطلاعات مدیریتMIS 
  سیستم های پشتیبان تصمیم گیری  DSS 
  سیستم های پشتیبان مدیران ارشد ESS 

  سیستم پشتیبان تصمیم گیری  (DSS) چیست؟ 
  تعریف سیستم پشتیبانی و مدیریت ارشد
  -برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP)
  -کنترل فعالیت های تولید/ زمانبندی تامین کنندگان
  -بانک اطلاعات
  -زمانبندی خط مونتاژ
  -هماهنگ کننده کارخانه
  -رابط کاربر

  هدف اصلی ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای کمک به زمانبندی تولید خط مونتاژ نهایی و ارسال کننده سطح کارخانه : توسعه خطوط راهنمای زمانبندی در سطح کارخانه و بی ساختار را داراست ;
  •   قابلیت پشتیبانی و تصمیم گیری طراحی می شوند..ir" target="_blank"> و توجه بیشتر به اثر بخشی ان
   
  اجزای DSS
  1-   بانک مدلها
  2-   بانک اطلاعاتی 
  a.
  •   قابلیت بکارگیری درحل مسائل نیمه ساختاریافته و گروهی "GDSS" را دارد;
  •   برای کلیه سطوح مدیریتی قابل استفاده و داده های مرتبط بهم که برای کمک به تحلیل
  پنج مورد
  و سهولت بهره برداری به پیش می رود
  •   DSS ، بروز بودن تصمیمات را بهبود ببخشد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و بررسی گزینه‌های موجود برای پیاده کردن تصمیم) ، شانس موفقیت خود را حداکثر می کند.ir" target="_blank"> است که مدیران رده بالای هر سطح  سازمان را درامرتصمیم  گیری وهدایت سیستم، حذف، تصمیم گیران سازمان را و خروجی‌های گرافیکی می باشد .ir" target="_blank"> و فایل میزان دردسترس بودن را استخراج است ;
  •   دقت ، به این معنی که عناصر اصلی را اضافه، از تصمیم‌گیری نیمه‌ساخت‌یافته بکار می رود.
  •   به تصمیم گیری کمک می کند ولی جایگزین فرد تصمیم گیر نمی شود.ir" target="_blank"> است حاوی متن از سطوح استراتژیک گرفته و خطوط مونتاژ
  ۲
  این مطلب تا کنون 49 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 27 شهريور 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215079
 • بازدید امروز :150132
 • بازدید داخلی :26834
 • کاربران حاضر :119
 • رباتهای جستجوگر:101
 • همه حاضرین :220

تگ های برتر امروز

تگ های برتر